Trygghet

trygghet-fram
De mentala förberedelser är lika viktiga som de fysiska. Oro, osäkerhet och handlingsförlamning är effekter av att man inte känner att man inte har kontroll över sin egen situation.
Samhällsstörningar i form av större elavbrott, störningar i vattenförsörjningen, stora bränder och stormar kan inträffa. Då är det viktigt att vi kan informera oss om läget. Lokalradion kommer att sända viktig information på Sveriges Radio P4.

Behov

Under normala förhållande när våra andra grundbehov är mättade ger våra rutiner oss en viss trygghet. Under en kris rubbas dock dessa rutiner och vi känner oss mer sårbara.

Förberedelser

Du kanske inte vet vad som hänt eller hur länge det kommer hålla på men ett sätt att smidigt få information är genom radion.
Genom att trygga försörjningen av vatten, mat, värme etc. redan innan en krissituation inträffar, så kommer du känna dig mindre sårbar och kan fokusera på annat. Den största förberedelsen här är att öka din egen kunskap och bli mer medveten om vilka risker som finns till vardags och vilka kriser som kan inträffa i samhället. Även här finns kurser att gå, bland annat hos Civilförsvarsförbundet.

Bra att ha hemma

• Vev- eller batteridriven radio
• Batterier, som passar din utrustning
• Viktiga telefonnummer nedskrivna
• Övriga grundbehov tillgodosedda

VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten, används för att varna allmänheten när något allvarligt inträffat, till exempel gasutsläpp eller brand. Man ska då gå inomhus, stänga dörrar, fönster, ventilation och lyssna på radion för mer information.
Signalen består av en sju sekunder lång signal och 14 sekunder tystnad.
När faran är över ljuder en 30-40 sekunder lång signal.

Obs. Signalen testas kl 15 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Kommentarer är stängda