Våra fem grundbehov

Samhället har blivit känsligare

Människan behöver tillgodose sig vissa grundbehov för att fungera. Har vi inte tillgång till vatten, mat, värme, sömn eller trygghet så ger det psykiska och fysiska effekter ganska snabbt.

Samhället är idag mycket känsligare för störningar än vad det var förr. Idag kan det räcka med ett oväder eller elavbrott för att det ska bli allvarliga problem med försörjningen för många. Även hushållen är idag sämre rustade för störningar då många inte är förberedda på att klara sig på egen hand utan hjälp från samhällets funktioner. Att som förr ha ett lager av mat är idag ganska ovanligt, särskilt i storstäderna där man har nära till livsmedelsbutiker och annan infrastruktur. Likaså är möjligheten att ta vatten från egen brunn mycket sällsynt även utanför staden. Öppen spis eller kamin hittar man dock fortfarande i många villahushåll.

Efter stormen Gudrun i januari 2005 blev 730000 personer samtidigt utan el och över 50 000 av dessa var strömlösa över en vecka. För vissa varade avbrottet i 45 dagar.

Kommentarer är stängda