Länkar

Här hittar du relevanta hemsidor med omvärldsinformation och vidare kunskaper i krisberedskap.

www.civilförsvarsförbundetgöteborg.se

www.krisinformation.se

www.dinsakerhet.se

www.msb.se

www.civil.se

 

 

 

Kommentarer är stängda