Vad du behöver veta för att klara av en samhällskris


Alla ska vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning. Detta förmedlas av ett flertal svenska kommuner men även Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB.

72 timmar.se är en webbplats från Civilförsvarsförbundet i Göteborg baserad på grundbehoven av överlevnadsexperten Harry Sepp.

Människans fem grundbehov

Vatten
 

Vatten

En vuxen person behöver normalt sett dricka 2-3 liter vatten per dag.
Mat
 

Mat

Skaffa matvaror med lång hållbarhet och bra näringsinnehåll.
Värme
 

Värme

Om elavbrott inträffar på årets kalla månader så kommer temperaturen i hemmet snabbt att sjunka .
Trygghet
 

Trygghet

VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten, används för att varna allmänheten när något allvarligt inträffat, till exempel gasutsläpp eller brand.
Sömn
 

Sömn

Vi behöver sömnen för att både kroppen och hjärnan ska få sin vila.

Less is more!

Det finns givetvis hur mycket som helst att skriva om ett sådant här ämne. Vi har dock ambitionen att denna sajt ska ge användaren en grund för att hantera en kortare kris. En grund för att själv kunna söka vidare kunskap vid intresse.